Hradné príbehy

Šarišská hradná cesta – šarišská cesta krásami regiónu

Pre podporu turizmu Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš (ďalej OOCR) pokračuje v propagácii jedinečnosti svojho regiónu. Zámerom je vyzdvihnúť krásy hradov, zámkov a kaštieľov na jeho území, prepojiť jednotlivé objekty, zvýšiť ich návštevnosť a udržať turistu v regióne čo najdlhšie. OOCR preto začína so svojim novým projektom cestovného ruchu, ktorý bude prepájať všetky tieto body záujmu a bude vystupovať pod jednotným názvom – Šarišská hradná cesta.