Šarišská hradná cesta

Región Šariš rozprestierajúci sa v severnej polovici východného Slovenska tvoril v minulosti dôležitú územno-administratívnu jednotku. Strategická severná hranica s Poľskom a niekoľko významných obchodných ciest pretínajúcich celé územie Šariša sa podpísalo pod veľké množstvo kráľovských a šľachtických sídel obranného aj reprezentačného charakteru.
Objavte s nami krásy hradov, kaštieľov či mestských hradobných opevnení na území regiónu Šariš.

9. storočie História
11. storočie História
14. storočie História
16. storočie História
17. storočie História
21. storočie História

Naše ambície

Cieľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš je v rámci projektu Šarišská hradná cesta vyzdvihnúť krásy historických pamiatok ako sú hrady, kaštiele, kúrie, hradiská, či mestské opevnenia. Týchto pamiatok sa na území regiónu Šariš nachádza viac ako osemdesiat. Oblastná organizácia si v tomto projekte dala ambíciu tieto jedinečné historické pamiatky vzájomne prepojiť, jednotne ich prezentovať na internetovom portáli, zvýšiť o nich povedomie a v neposlednom rade posúvať praktické a zaujímavé informácie návštevníkom s inšpiráciou, aby svoje voľné chvíle trávili práve objavovaním regiónu Šariš.

zaujímavosti

Dva hrady

Pod názvom Soľnohrad kedysi existovali dva hrady. Prvý hrad stál na vŕšku južne od Solivaru. Dnes už po ňom nie sú žiadne viditeľné stopy. Druhý je na vrchu Zámek (661 m n. m.) nad obcou Ruská Nová Vec, z ktorého je dnes iba skromná zrúcanina.

Najvyššie položený hrad

Hrad Bodoň je postavený na výraznej skalnej vyvýšenine okrúhleho tvaru v nadmorskej výške 855 metrov. Svojou nadmorskou výškou je jedným z najvyššie položených stredovekých hradov na Slovensku.

Strážny hrad

V minulosti slúžil hrad Medzianky ako strážny hrad. Jedným z dôvodov bol aj úžasný výhľad na susedné hrady Kapušany a Šariš, Slanské vrchy či Hanušovce nad Topľou. Aj preto sa Medziansky hrádok výborne uplatnil v signálnom systéme. Strážil dôležitý komunikačný spoj zo Zemplína do Šariša.

Svetoznámy maliar zo Šariša

Kúria v Jarovniciach bola vybudovaná koncom 19. storočia. Dal si ju postaviť šľachtic Szinyei Merse Pál, ktorý bol maliarom svetoznámeho mena, priekopník impresionizmu. Prežil tu značnú časť svojho života a vytvoril množstvo svojich diel až do svojej smrti v roku 1920.

Najrozsiahlejší hrad

Hrad Šariš patrí k najrozsiahlejším stredovekým kráľovským hradom na Slovensku. Celková rozloha hradu je viac ako 4 hektáre, z toho rozloha hradného nádvoria, ktorá je zároveň aj sopečným kráterom dosahuje 2,7 ha. Hrad Šariš patril k našim najstarším komitátnym hradom.

Zaniknuté hrady

Na území regiónu Šariš sa nachádzajú aj zaniknuté hrady, ktorých zvyšky múrov pod zemou poukazujú na svoju minulosť. Takéto pozostatky zostali z Hradu Sokoľ, Lipovec, či Brezovička.

Chránené územie

Hradný kopec Zborovského hradu bol už v roku 1926 vyhlásený za chránenú oblasť. Jeho ochrana bola rozšírená v roku 1950 vyhlásením za štátnu prírodnú rezerváciu, čo ho zaraďuje medzi najstaršie chránené územia na Slovensku.

Najväčšia koncentrácia zemepánskych sídel v Šariši

Nachádzajú sa v regióne Hornej Torysy, kde sa v takmer každej obci nájde minimálne jeden kaštieľ. V obci Krivany pri Lipanoch bolo 11 až 12 panských dvorov, 11 väčších dessewffyovských kaštieľov a 3 až 4 drevené zemianske kúrie pod manzardovými šindľovými strechami. 

Hrady

Hrady a zámky tvoria významnú súčasť historického odkazu našich predkov a v spojení s historickými parkmi a záhradami, urbanistickými celkami a krajinárskymi konceptmi, dotvárajú harmonický obraz a svojbytnú atmosféru kultivovanej európskej krajiny. Reprezentujú najvyššiu kvalitu architektonickej tvorby a patria medzi pamiatky veľkého architektonického, umeleckého a historického významu.

KaŠtiele

Z pohľadu turizmu sú kaštiele menej známe, no na druhej strane kaštieľ či kúriu vieme nájsť v mnohých obciach. Svoje počiatky niektoré majú už v stredoveku, no väčšina zachovaných je z obdobia klasicizmu. Stavala ich väčšinou miestna šľachta. Obnovené kaštiele často majú aj vlastné záhrady, ktoré môžu slúžiť na príjemný oddych či prechádzku.