Kaštieľ Žipov

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Žipov
Žipov 85
082 41 Bajerov
Tel.:051/778 31 13, 0908 651 308
Email: starosta.zipov@gmail.com, obec.zipov@stonline.sk, starosta@zipov.sk, info@zipov.sk

Kaštieľ nájdete pri vstupe do obce, zo strany od obce Bajerov, hneď na začiatku je odbočka do mierneho kopčeka po pravej strane.

Žipov leží v južnej časti Šarišskej vrchoviny, v doline Kanovského potoka. Prvýkrát sa Žipov písomne spomína roku v 1354.  V 18. storočí nastal s príchodom šľachtického roku Rhollovcov v obci rozmach. Obec sa v minulosti dostala do povedomia tým, že sa tu tavilo predovšetkým železo, ale aj striebro, meď, ortuť. Zachovala sa aj budova starého liehovaru. Z prvej polovice 19. storočia pochádza menší sakrálny objekt postavený v blízkosti kaštieľa v barokovo – klasicistickom slohu.

Klasicistický dvojtraktový kaštieľ postavili na staršom renesančnom základe. Exteriér tvorí jednoposchodová bloková budova obdĺžnikového pôdorysu. V strede priečelia je objekt členený hlbokým prevýšeným rizalitom – výstupkom z priečelia – a tympanónom. Pôvodne bol nad vstupovým kamenným portálom balkón, ktorý niesli kanelované stĺpy, ktoré však boli 60-tych rokoch 20. storočia odstránené. V miestnostiach na prízemí, ktoré v minulosti slúžili na ubytovanie služobníctva, ale aj ako kuchyňa a sklady, možno nájsť krížové klenby, priestory na poschodí majú valené a lunetové klenby. V prvej polovici 19. storočia postavili Rhollovci pri juhozápadnom rohu kaštieľa klasicistickú kúriu. Postavením kúrie sa uzatvoril priestor od západu. Vytvorilo sa tak nádvorie s malým parkom tvaru elipsy, uprostred ktorého je hlboká studňa a starý brest. Dvor bol obohnaný kamenným múrom, na východe bola brána, ľudovo dodnes nazývaná „kapura“. Nemožno nespomenúť budovy majera, ktoré sú západne a južne od kaštieľa na lokalite dodnes nazývanej Ribnik. Zo starších zachovaných budov treba ešte spomenúť vilu, ľudovo nazývanú Mošareň v lokalite Ribnički.
Kaštieľ opravili v roku 1985, ale kvôli viacerým necitlivým zásahom počas jeho používania v minulom storočí jeho vzhľad utrpel.

Zdroj: obec Žipov, foto: Kotulič Jozef, obec Žipov