Szirmayov palác Prešov

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity
Masarykova 15, 080 01 Prešov
Telefón: +421 (0)51 7724 729
Mobil: +421 (0)905 572 879

Szirmayov palác nájdete v južnej časti mesta, smer Košice na rohu Partizánskej a Masarykovej ulici.

Palác dal postaviť Tomáš Szirmay. Menil svoj vzhľad aj majiteľov, a tak jeho pôvodný názov postupne upadol do zabudnutia. Dnešné generácie ho poznajú buď ako Pravoslávnu bohosloveckú fakultu alebo ako Dom pionierov a mládeže, ľudovo nazývaný aj „piňďak“.

Kaštieľ, či palác bol postavený v prvej polovici 18. storočia na okraji mesta Prešov ako pánske sídlo s majerom. Pôdorys bol v tvare „L“, jednopodlažný kamenná budova so siedmymi komnatami, dvoma izbami a komorou. Sídlo bolo zariadené umeleckým nábytkom a cennými obrazmi talianskych majstrov. V kaštieli bol čulý hudobný život. Údajne tu jestvoval až 38- členný hudobno – spevácky zbor. Neskôr sa budova upravila do dnešnej podoby . Keď sa stala majetkom baróna Jána Splényi, upravili ju do reprezentatívnejšieho vzhľadu. Upravil sa terén okolia na hodnotný park a ovocnú záhradu, siahajúcu až k železničnej trati na juh a na západ k dnešnému Čiernemu mostu. Dnes je tento prak rozdelený, no stále v ňom môžete obdivovať pozoruhodný, takmer dvesto ročný exemplár pagaštana konského v severnom nádvorí. Súčasťou parkovej úpravy, tak ako to bolo od baroka zvykom, bol parter, čiže pravidelná okrasná plocha pred dvorovou fasádou s rizalitom, ktorého kedysi zdobila fontána.

Pri poslednej spomínanej úprave sa na fasádach objavili bohaté neskorobarokové prvky a štuková výzdoba. Na južnej strane bol nádherný rizalit s trojuholníkovým štítom a celá kúria dostala aj manzardovú strechu. Rizalit je členený štvoricou pilastrov, medzi nimi je v strede umiestnený vchod. Okná celej budovy sú zdobené kovanými mrežami s motívom kruhov, esoviek, kvetov a rastlinných rozvilín. Obytné časti majú pruské klenby, v jednej z nich sú polkruhové výklenky, kde boli umiestnené kachle. Z pôvodného interiéru sa zachovalo aj dvoje dverí. Pod kúriou je podzemný priestor, prístupný z exteriéru, s valenou klenbou. Údajne sa tu nachádza aj ďalšia pivnica, do ktorej sa vchádzalo z chodby, v mieste kríženia krídel. Kúria, či Sziramy palác využívali na niekoľko účelov. Mnohé z nich sú zastreté nejasnosťou. Údajne počas 1. sv. vojny tu boli tzv. Týfové baraky, kde liečili týfus, v 2 sv. vojne bola budova obsadená Nemcami a po vojne tu boli vojenské kasárne. Neskôr sa tu usadili pionieri. Za zmienku stojí pionierska dychovka, ktorú viedol Viliam Tarjanyi. Práve jemu je venovaná aj pamätná tabuľa na fasáde.

Zdroj: Objavovanie Prešova

Foto: Jozef Koulič, Ing, pamiatkynaslovensku.sk