Kaštieľ Želmanovce

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad
Želmanovce č. 24
086 44 Kuková
Tel.: +421 54 732 28 61, mobil: 0918 614 491
Email: ocuzelmanovce@azet.sk

Kaštieľ nájdete pod Kostolom narodenia sv. Jána Krstiteľa, dobré viditeľný z hlavnej cesty.

Klasicistický kaštieľ bol postavený okolo roku 1820. Je to prízemná bloková stavba s predstavaným stĺpovým portikom na hlavnej fasáde. Portikus je tvorený štvoricou dórskych kanelovaných stĺpov a je ukončený trojuholníkovým tympanónom so štylizovaným zuborezom a kamenným reliéfom rodinného erbu.
Fasády sú členené priebežnou horizontálnou rímsou vo výške nadpražia okien. Nad oknami sú polkruhové prehĺbené plochy orámované polkruhovými frontónmi. Na streche sa zachovali pôvodné klampiarské prvky – vetrací vikier z plechu a vežička na ukončení hrebeňa. Miestnosti sú plochostropé, v severnej časti kryté valenými klenbami s lunetovými výsečami. Východne od kaštieľa je dvojpodlažná sýpka.
Súčasťou kaštieľa je historický park, z ktorého sa zachovala časť lipovej aleje a niekoľko pôvodných drevín. Unikátnou časťou parku je kompaktná porastová hmota (lesný celok) v okrajovej časti, ktorá tvorila plynulý prechod medzi upravovanou a prirodzene rastúcou zeleňou. V tomto parku sa nachádzala dnes už neexistujúca budova koniarne.
Oproti vstupu do kaštieľa je za cestou dom správcu panstva a hospodárske zázemie sídla. Táto stavba plnila hospodársku aj obytnú funkciu. Dom má tri obytné miestnosti a kuchyňu. Jedna z miestností slúžila na ubytovanie sezónnych robotníkov. Vo všetkých miestnostiach sú trámové stropy a kachľové pece. Hospodársku časť domu tvorili maštale a priestor pre koče. Dnes v ňom sídli Obecný úrad.

Zdroj/foto: Kotulic Jozef