Kaštieľ Semsey Demjata

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obec Demjata 
Demjata č 129 
082 13 Tulčík 
Tel. č.: 051 / 778 98 13 
E-mail:  obec@obecdemjata.sk

Kaštieľ nájdete v smere do obce Veľký Slivník, pri kostole odbočte doľava. V súčasnosti v ňom sídli Obecný úrad.

Obec Demjata sa vyvinula na mieste starej dediny spred 12. storočia a v 13. a 14. storočí panstvu hradu Šariš. Od 15. storočia sa stala vlastníctvom niekoľkých rodov, od Bornemissovcov, Bocskayovcovaž po Okolicsányiovcov a v 19. storočí Semseyovcom. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa vyskytuje Demjata pod názvom Demethe. Je to maďarizovaný názov pôvodného slovenského názvu koreniacom v slovenskom osobnom mene. V polovici 15. storočia bola obec rozdelená na Nižnú a Vyšnú Demjatu. V 2. polovici 17. storočia bol postavený na východnej strane potoka Sekčov druhý kaštieľ tzv. „Semsey“.

Pôvodne renesančná stavba z polovice 17. storočia, neskôr barokovo prestavaná. Ide o blokový dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Fasády má hladké, členené obdĺžnikovými oknami so šambránami. Dominantu tvorí vstupný portál s ušnicovou šambránou s erbom a datovaním prestavby v roku 1736. V interiéri sú zachované renesančné klenby. Objekt bol pôvodne ohradený múrom so vstupnou bránou s polkruhovým záklenkom.

Dnes v objekte sídli obecný úrad.

Zdroj/ foto : obec Demjata