Kaštieľ „Kornheizer“ Pečovská Nová Ves

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Kaštieľ leží v bočnej ulici od hlavnej cesty na obec Ľutina.

Jede z najväčších kaštieľov v obci Pečovská Nová Ves je tzv. Koneiser (Kornhaizerov) kaštieľ, známy v dedine podľa posledného majiteľa – Žida Adolfa Kornhaizera (ľudovo „koneiser“),. Kaštieľ predstavuje barokovo-klasicistickú jednopodlažnú stavbu so starším neskororenesančným jadrom. Viacnásobne prestavaný objekt má v súčasnosti pôdorys nepravidelného tvaru, keď boli k objektu s pôdorysom v tvare L pribudované viaceré prístavby. Pôvodný dvojvežový jednopodlažný neskororenesančný kaštieľ bol v roku 1755 barokovo upravený do obdĺžnikového tvaru s dvoma nárožnými valcovými vežami, v 19. storočí bolo k jeho severozápadnému nárožiu pristavané klasicistické krídlo. Iniciátori výstavby kaštieľa Péčiovci, vlastnili objekt až do polovice 19. storočia. Hlavný vstup do budovy kaštieľa viedol z juhozápadnej strany, svedčí o tom letopočet na klenáku portálu, ktorý je dnes zamurovaný. Areál pôvodný nástup do objektu, chodníky, sadovnícka úprava, tejto národnej kultúrnej pamiatky bol v polovici 20. storočia zničený obecnou zástavbou. Posledným vlastníkom celého objektu bol Adolf Kornhaizer. V priebehu 20. storočia bol objekt rozdelený medzi viacerých vlastníkov a v 60. a 70. rokoch bol značne upravený.