Archeopark Živá architektúra – Hanušovce nad Topľou

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kontakt: 
Arecheopark Hanušovce
Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou
+421 57 445 2371
muz.hanus@gmail.com

Otváracie hodiny
LETNÁ SEZÓNA / MÁJ – SEPTEMBER
Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00
MIMO SEZÓNY / OKTÓBER- APRÍL
Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa  zatvorené

Vstupné
Dospelý:
Celé múzeum – 4 €
Poldeň v múzeu – 4 €
Aktuálne výstavy – 1 €
Študent / Dôchodca
Celé múzeum – 2 €
Poldeň v múzeu – 3 €
Aktuálne výstavy – 0,50 €
Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.
Celé múzeum – 1 €
Poldeň v múzeu – 2 €
Aktuálne výstavy – 0,50 €
Deti do 3r. – Zadarmo

Archeopark nájdete v centre mesta vedľa Kaštieľa Hanušovce.

Jedinečné miesto predstavuje päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku, je originálnym múzeom zážitku. Návštevníka prenesie v čase cez 30 tisícročí. Pre päť objektov bolo cez projekt zabezpečené vnútorné zariadenie a kostýmy pre figuríny i pre návštevníkov. Každý objekt je vybavený jednoduchým funkčným nábytkom a predmetmi dennej potreby, ktoré sú replikami originálnych nálezov. Návštevník môže všetkým manipulovať, všetko používať. V paleolitickom objekte sú to napríklad repliky štiepanej industrie, v neolitickej chate keramika, v objekte z mladšej doby bronzovej predmety z bronzu, v laténskej a slovanskej chate železné artefakty. Vo všetkých objektoch sú tiež drevené, prútené či kožené predmety, ba dokonca jednoduché hudobné nástroje. V každej z chát nájde návštevník jej stálych „obyvateľov“ – figuríny odeté v replikách dobových odevov. Jednoduchšie varianty dobových kostýmov si návštevníci môžu zapožičať prostredníctvom múzea, aby sa tak mohli dokonalejšie vžiť do reálií praveku. Archeopark je situovaný v historickom prírodno-krajinárskom parku s vyhovujúcim stromovým porastom. Archeopark obklopuje palisáda, ktorá sama osebe nie je rekonštrukciou žiadnej konkrétnej fortifikácie, iba uzatvára tento priestor a oddeľuje ho od okolitého sveta.