Renesančný kaštieľ Brezovička

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obec Brezovička
Obecný úrad Brezovička 8
082 74 p.Brezovica

Tel:+421 51 459 12 35
E-mail: brezovicka@livenet.sk

V r. 1307 v obci Brezovička postavil rod Berzeviczyovcov nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor – hrad (pravdepodobne v lokalite Zámčisko), ktorý zanikol v 14.-15. storočí. Od toho je odvodený pravdepodobne aj pôvodný názov obce – Hamburg – od nemeckého „ham“- výbežok, ostroh a „burg“- hrad, teda „Hrad na výbežku“.

Obec patrila panstvu Torysa  a v roku 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov). Kokoš zabil šľachtica Teodora, syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu bol v roku 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za „dušspasenie“ zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov bol aj kartuziánsky kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek).

Rod Berzeviczy, ktorý si za svoj prídomok vzal názov susediacej obce, postavil v Brezovičke dva kaštiele. Horný renesančný kaštieľ aj so sýpkou mal rozsiahly park a bol postavený okolo roku 1620. Po jeho rekonštrukcii sa zachovalo niekoľko fragmentov a rovnako park. Dnes slúži ako DSS.

Dolný kaštieľ aj so sýpkou bol postavený okolo roku 1700. Dnes je už opravami a rekonštrukciami zbavený architektonických detailov a v súčastnosti je sídlom Obecného úradu.

Zdroj: obec Brezovička