Kaštieľ Zborov

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Občianske združenie na záchranu Zborovského hradu
Kellerova 13
085 01 Bardejov
Tel.:0905 700 960
E-mail.: semafor@stonline.sk

Kaštieľ nájdete v strede obce, za Obecným úradom Zborov v smere do obce Stebník.

Obec Zborov sa spomína ako súčasť panstva Smilno a od roku 1414 patrila panstvu Makovica. Panstvo bolo postupne v držbe Cudarovcov, Rozgonyiovcov, neskôr rodu Serédyovcov, a od roku 1601 Rákócziovcov.

Šerédyho kaštieľ je pomenovaný po vlastníkovi Makovického panstva Gašparovi Šeredy, ktorý dostal od kráľa Ferdinanda II. za svoje vojenské zásluhy Stropkovské, Pezinské, Svätojurské a Makovické panstvo. Okrem rozsiahlej prestavby hradu, ktorá z neho urobila modernú renesančnú pevnosť, si dal postaviť priamo v obci aj kaštieľ. Ten plnil predovšetkým rezidenčné a správne funkcie. Okolo kaštieľa bola umiestnená  záhrada. V zadnej časti boli k objektu pristavané stajne, koniarne a iné hospodárske budovy ako aj pôsobivá šesťuholníková studňa. Po Gašparovej smrti v roku 1555 zdedil panstvo jeho brat Juraj, košický kapitán a šarišský župan. Po jeho smrti panstvo najprv získal poľský vojvoda Ján z Ostrohu, neskôr predal Žigmundovi II. Rákoczi. Jeho renesančnú stavebnú podobu nepoznáme, pretože neskôr bol viackrát prestavaný. Počas reformácie kaštieľ slúžil aj ako evanjelická kaplnka. Zaslúžila sa o to grófka Helena Zrínska, manželka Františka I. Rákocziho. V panstve bol ešte jeden kaštieľ nazývaný Rákocziovský a delil ho od Šerédiovského kaštieľa park, kde dal František I. Rákoczi vysadiť slávnu „Aleju 100 líp“. František sa tu veľmi rád zdržiaval a mnohé svoje listy ukončoval podpisom a dôvetkom „Datum Zboroviac sub centrum tiliis“. Okrem historického a estetického významu mala aleja aj prírodovedecký význam. V roku 1935 tu maďarský botanik objavil špecifický druh lipy, ktorý neskôr pomenovali ako Lipa Rákoczi. Aleja bola udržiavaná do 1. sv. vojny, kedy bola značné poškodená, rovnako ako aj kaštieľ. Na jej obnovení sa nie všetci miestni zhodli a tak v roku 1922 bolo vyrúbaných 22 zdravých líp, ktoré skončili ako palivo. Kaštieľ neskôr patril šľachtickým rodinám Erdödyovcov a Clary-Aldringenovcov. V roku 1907 ho odkúpil štát pre lesný úrad. Po prvej svetovej vojne ho v roku 1918 opravila štátna lesná správa a využívala ho ako administratívnu budovu, aj na bývanie. V roku 1969  ho zachvátil požiar, ktorý ho značne poškodil. Dnes sa o jeho opravu zaslúžilo Občianske združenie na opravu Zborovského hradu.

Šerédyho kaštieľ je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Zdroj /foto: obec Zborov, Občianské združenie na záchranu hradu Zborov, FB: Slovensko na historických fotkách.