Kaštieľ Uzovský Šalgov

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kontakt :
Obecný úrad
Uzovský Šalgov č. 138
+421 51 452 18 00
uzovskysalgov@pobox.sk,
uzovskysalgov@uzovskysalgov.sk

V kaštieli je sídlo obecného úradu v centre dediny

Neskoroklasicistický kaštieľ rodiny Péchy stojí na vŕšku nad kostolom a obecným úradom, na mieste, z ktorého bol aj v dobe jeho stavby istotne najlepší rozhľad na celú obec. Péchyovci si dali kaštieľ postaviť niekedy medzi rokmi 1840 až 1850, pričom sa zdá, že asi boli využité základy staršieho panského sídla. Kaštieľ má zvýšené prízemie a na hlavnom priečelí dva plytké bočné rizality, ktoré majú nárožnú rustiku a v svojom strede dve okná pod spoločnou nadokennou rímsou. Kaštieľ bol obývaný Péchyovcami až do roku 1945. Po skončení 2. svetovej vojny štát majetok Péchyovcov protiprávne skonfiškoval. Kaštieľ bol odvtedy využívaný na rôzne účely, bol tu napríklad umiestnený Okresný detský domov (1951-1961), v ktorom boli umiestnené siroty, polosiroty a nemanželské deti z celého Prešovského kraja.
Okolo kaštieľa bol vysadený park, po ktorom zostali ešte niektoré stromy, napr. borovica, buk lesný (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘), niekoľko líp, no najznámejším exemplárom parku, ktorému sa dnes hovorí Panská lúka alebo Panský dvor, je chránený Sekvojovec mamutí. Uunikátny strom je vzácny ihličnan, ktorý je pre svoj ojedinelý výskyt od roku 1989 vyhlásený za chránený strom. Mohutný strom rastie v strede záhrady a jeho vek sa odhaduje približne na 130 rokov. Do blízkosti kaštieľa, ktorý v minulosti dali postaviť tamojší šľachtici, sa dostal pri výsadbe parku. Ihličnan vyrástol do výšky viac ako 20 metrov a asi pol metra nad zemou má obvod kmeňa vo výške 1,3 m je  437 centimetrov. Jeho kmeň je mohutný a priamy, vzrast považujú za veľmi súmerný, pričom priemer koruny dosahuje asi 14 metrov. Podľa odbornej literatúry tento druh stromu pôvodne pochádza z Kalifornie a do Európy sa dostal ako okrasná parková drevina. Údajne môžu niektoré jedince v krajine svojho pôvodu vyrásť až do výšky 80 metrov a obvod kmeňa majú viac ako 30 metrov. Odborníci odhadujú, že maximálny vek sekvojovca mamutieho môže dosiahnuť až 4000 rokov, čo je priam neuveriteľné. Dobrým príkladom vraj je sekvojovec v Kalifornii, ktorý dostal meno Generál Sherman, je držiteľom titulu „Najmohutnejší strom“. Jeho vek odhadujú odborníci na 2500 rokov.

Zdroja foto: obec Uzovský Šalgov