Kaštieľ Svinia

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Svinia
Hlavná 87/10
082 32 Svinia
E-mail.: obecsvinia@obecsvinia.sk
Tel.: 051/ 779 52 82
mobil: 0915 916 376

Kaštieľ je súkromným majetkom, preto rešpektujte ich súkromie. Nájdete ho po ľavej strane cesty, v strede obce, smerom na obec Lažany.

Obec Svinia sa nachádza v Šarišskej vrchovine v údolí Veľkej a Malej Svinky. Obec patrí medzi najstaršie obce v bývalej Šarišskej župe. V minulosti patrila maďarskému rodu Szinyei-Merše od roku 1262 až do roku 1918. Merše sa stal zakladateľom rodu a mal dvoch synov – Benedikta a Powsa – Petra. Obidvaja synovia dostali od kráľa Ondreja III. a od palatína Omodeja veľké územia. Omodejov syn, Ján z rodu Aba, násilne zabral tieto územia a zajal pri tom Benediktovho brata Petra. Vyhrážal sa mu smrťou, ak mu neodovzdá všetky listiny na panstvo vo Svinej. To znamenalo, že Benedikt mal vymeniť celú donáciu od Bela IV. a aj potvrdenia o vlastníctve od Štefana V. a Ladislava IV., za život svojho brata. Vymysleli kompromis a teda celá záležitosť prešla bez krviprelievania. Meršeho vnuci, synovia Benedikta: Mikuláš, Peter Touth (Touth bola prezývka, znamenala Slovák), Dome (Dominik) a najmladší Merše si rozdelili dedičné majetky.

V obci bola najprv vybudovaná kúria, no v 15. storočí sa opevnila na spôsob kaštieľa.

Barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia bol klasicistický upravený. Je obdĺžnikového tvaru s dvojtraktovou dispozíciou. Má jedenásťosové priečelie s rizalitom, predstavané sĺpy a piliere. Na fasadách sú líznéové rýmy a pozdĺžné okna, má manzardovú strechu. Miestnosti zdobia pruské klenby.

Svinia bola katolícka obec až do 16. storočia, kedy celá rodina Meršeovcov, ktorá kaštieľ vlastnila, prestúpila na protestantskú vieru. Z toho vyplýva, že aj poddaní vo Svinej museli prestúpiť na protestantskú vieru.

Od roku 1589 vysluhoval v obci bohoslužby evanjelický kazateľ. V 17. storočí dali Krištof a Ladislav Meršeovci pristaviť ku kostolu renesančnú vežu v podobe koruny, ktorá je výnimočná tým, že pod ňou ležali štyri telá obetí „prešovských jatiek“. Začiatkom 19. storočia bol kostol evanjelikom odňatý a dodnes je katolícky.

Pod kostolom sú tri hrobky rodu Szinyei- Merše. Dve z nich majú aj náhrobné kamene s epitafmi. Kostol bol veľmi významný v období Caraffových ukrutností, kedy sa prešovským evanjelikom zakázalo stavať cirkevné budovy a zhromažďovať sa na službách Božích.

Zdroj: obec Svinia