Kaštieľ Šarišské Michaľany

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kontakt :
Obecný úrad Šarišské Michaľany
Kpt. Nálepku 42/18
082 22 Šarišské Michaľany
Tel.: 051/458 22 03

Kaštieľ dnes sídli Obecný úrad. Nájdete ho v centre dediny, na hlavnej cesta zo smeru Prešov – Sabinov, piata ulica po ľavej strane.

Najstaršou zachovanou pamiatkou v obci Šarišské Michaľany je renesančný kaštieľ, ktorý je situovaný v dolnej časti obce, na ľavom brehu rieky Torysa, Na jeho mieste už v 15. storočí stála zemianska kúria. Kaštieľ patril Štefanovi Sirmajovi. V súpise z roku 1690 sa spomína murovaná kúria postavená na spôsob kaštieľa v dobrom stave s majerom, sýpkou a záhradou. Zachované zvyšky oplotenia svedčia o nezmenenej polohe kaštieľa. Kaštieľ bol postavený v roku 1585. V rokoch 1642 a 1736 aj čiastočne upravovaný s neskoršími menšími opravami, ktoré zahŕňajú i prístavbu barokovej kaplnky v roku 1736.  Kaštieľ predstavuje jednopodlažnú blokovú stavbu so štyrmi polygonálnymi (t.j. sedembokovými) vežami na nárožiach. Na západnej fasáde nachádzame pôvodný vstup do kaštieľa so supraportom. K vstupu bolo pristavené dvojramenné schodište na kamennom murive podesty, ktoré bolo pristavané až v 19. storočí. K zaujímavým prvkom patrí dekoratívne bifórium vo fasáde juhovýchodnej nárožnej veže, vytvorené dvoma polkruhovo ukončenými oknami, ktoré sú členené stĺpikmi so žliabkovaním. Na fasádach sú čiastočne zachované pôvodné okná s kamennou šambránou. Na jednej z veží sa nachádza i združené okno, ktoré je členené troma polostĺpmi na vysokých pätkách. Mnohé okenné otvory sú vnútri zamurované. Zaujímavý je  samotný interiér, v ktorom sa zachoval jeden pôvodný strop s výzdobou, ktorú tvoria sochy anjelikov. Severozápadná veža bola prebudovaná na vstup do kaplnky ako i súkromný vchod z interiéru pre majiteľa. V súčasnosti sa kaštieľ využíva ako sídlo obecného úradu a je prístupný verejnosti.

Pri renesančnom kaštieli bol pôvodne park, ktorý v rokoch 1945 – 1949 vyrúbali. Park a renesančný kaštieľ boli predtým ohradené kamenným múrom, vysokým miestami 2 – 3 metre. Vo výklenku pri vchode stála socha Jána Nepomuckého. Múr postupne zváľali a kamene použili na výstavbu cesty cez obec.

Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža bola postavená okolo roku 1736. Slúžila rodine grófa Tomáša Szirmaya. Je súčasťou renesančného kaštieľa, ktorý bol postavený po barokovej prestavbe. Kaplnka je pristavená k jeho severozápadnej veži. Tvorí ju jednoloďová stavba s polygonálne uzatvorenou svätyňou a pribudovanou sakristiou. Fasády kaplnky majú typický barokový dekor, tvorený bohatou štukovou výzdobou okenných šambrán a ozdobným prelamovaným barokovým štítom, ktorý uzatvára vstupné priečelie. Nad vchodom je nástenná maľba sv. Floriána, nad ktorou sa nachádza erb rodiny Szirmayovcov a slnečné hodiny. Na drevenej veži sa nachádza dvojramenný kríž.

Zdroj: obec Šarišské Michaľany, foto: obec Šarišské Michaľany/ Jozef Kotulič,Ing.