Kaštieľ Šarišské Michaľany

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kontakt :
Obecný úrad Šarišské Michaľany
Kpt. Nálepku 42/18
082 22 Šarišské Michaľany
Tel.: 051/458 22 03

Kaštieľ dnes sídli Obecný úrad. Nájdete ho v centre dediny, na hlavnej cesta zo smeru Prešov – Sabinov, piata ulica po ľavej strane.

Obec Šarišské Michaľany leží na východnom Slovensku medzi mestami Prešov a Sabinov na hlavnom ťahu v smere na sever. Vďaka svojej polohe sa tak stala nevyhnutným bodom prechodu v smere na Sabinov či na Prešov. S vládou kráľa Bela IV., ktorý panoval v rokoch 1235 – 1270 súvisí aj zatiaľ prvá písomná zmienka o obci. Je spojená s jeho donáciou obce jágerskému biskupovi, ktorému daroval v roku 1248 dedinu Michaľany, a ktorú neskôr výmenou za iný majetok opäť nadobudol. Táto skutočnosť poukazuje na to, že obec existovala už niekoľko desaťročí pred začiatkom 13. storočia.

Najstaršou zachovanou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ, ktorý je situovaný v dolnej časti obce, na ľavom brehu rieky Torysa. Na jeho mieste už v 15. storočí stála zemianska kúria. Kaštieľ postavený v roku 1585 patril Štefanovi Szirmayovi. V súpise z roku 1690 sa spomína už murovaná kúria postavená na spôsob kaštieľa v dobrom stave s majerom, sýpkou a záhradou. Zachované zvyšky oplotenia svedčia o jeho nezmenenej polohe kaštieľa. V rokoch 1642 a 1736 aj čiastočne upravovaný s neskoršími menšími opravami, ktoré zahŕňajú i prístavbu barokovej kaplnky v roku 1736.
Kaštieľ predstavuje jednopodlažnú blokovú stavbu so štyrmi polygonálnymi (t.j. sedembokovými) vežami na nárožiach. Na západnej fasáde nachádzame pôvodný vstup do kaštieľa so supraportom. K vstupu bolo pristavené dvojramenné schodište na kamennom murive podesty, ktoré bolo pristavané až v 19. storočí. K zaujímavým prvkom patrí dekoratívne bifórium vo fasáde juhovýchodnej nárožnej veže, vytvorené dvoma polkruhovo ukončenými oknami, ktoré sú členené stĺpikmi so žliabkovaním. Na fasádach sú čiastočne zachované pôvodné okná s kamennou šambránou. Na jednej z veží sa nachádza i združené okno, ktoré je členené troma polostĺpmi na vysokých pätkách. Mnohé okenné otvory sú vnútri zamurované. Zaujímavý je samotný interiér, v ktorom sa zachoval jeden pôvodný strop s výzdobou, ktorú tvoria sochy anjelikov. Severozápadná veža bola prebudovaná na vstup do kaplnky ako i súkromný vchod z interiéru pre majiteľa. V súčasnosti sa kaštieľ využíva ako sídlo obecného úradu a je prístupný verejnosti.

Pri renesančnom kaštieli bol pôvodne park, ktorý v rokoch 1945 – 1949 vyrúbali. Park a renesančný kaštieľ boli predtým ohradené kamenným múrom, vysokým miestami 2 – 3 metre. Vo výklenku pri vchode stála socha Jána Nepomuckého. Múr postupne zváľali a kamene použili na výstavbu cesty cez obec.

Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža bola postavená okolo roku 1736. Slúžila rodine grófa Tomáša Szirmaya. Je súčasťou renesančného kaštieľa, ktorý bol postavený po barokovej prestavbe. Kaplnka je pristavená k jeho severozápadnej veži. Tvorí ju jednoloďová stavba s polygonálne uzatvorenou svätyňou a pribudovanou sakristiou. Fasády kaplnky majú typický barokový dekor, tvorený bohatou štukovou výzdobou okenných šambrán a ozdobným prelamovaným barokovým štítom, ktorý uzatvára vstupné priečelie. Nad vchodom je nástenná maľba sv. Floriána, nad ktorou sa nachádza erb rodiny Szirmayovcov a slnečné hodiny. Na drevenej veži sa nachádza dvojramenný kríž.

Zdroj: obec Šarišské Michaľany,Katarína Brendzová
Foto: obec Šarišské Michaľany/ Jozef Kotulič,Ing.