Kaštieľ Rožkovany

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Rožkovany č. 106
082 71 p. Lipany
Tel.: + 421 51 457 23 21
E-mail.: obec@rozkovany.sk

Kaštieľ nájdete v strede obce a je hotelovým zariadením.

V stredoveku patrila obec Rožkovany viacerým zemepánom. V 16. storočí Roskoványiovcom, v 19. storočí tu mali majetok aj rod Bánó, Péchy, Czabalay a Sentyvanyi. Medzi najvýznamnejších vlastníkov dediny patrí rodina Roskovanyiovcov, ktorá svoje meno odvodzovala názvu dediny a udržala sa až do dvadsiateho storočia. Z tohto rodu tiež pochádzal nitriansky biskup Augustín, ktorý dal v obci v roku 1858 na vlastné náklady postaviť nový kostol na novom mieste.

Okolo roku 1600 tu bolo 48 poľnohospodárskych usadlostí, kúrie, panský mlyn, fara, kostol a škola. Rod Szentyványiovci po sebe zanechal jedinú pamätnú necirkevnú budovu v obci – kaštieľ z roku 1770. Kaštieľ patril najprv rodu Czabaláyiho, neskôr ho do užívania zobrala rodina Roskovanyiho, po nich rodina Szentivanyiova. Vďaka zemepánom – veľkostatkárom, ktorí bývali v obci, boli tu ďalšie kaštiele. Tie boli pomenované podľa mien: Roskovanyiho, Czabalayiho, Bánov a Pechyiho kaštieľ. V roku 1976 bol pre schátralosť Bánov kaštieľ zbúraný a na jeho mieste bola postavená bytovka. Kaštieľ Péchyiovcov, pochádzajúci z roku 1750, bol odkúpený pre školu. Kaštieľ Roskovanyiho odkúpila v roku 1929 rodina Girová a Plavčanová.

Kaštieľ v Rožkovanoch je barokovo-klasicistická jednopodlažná bloková dvojtraktová budova, na sedem osovej hlavnej fasáde so stredne, čiastočne vystupujúcim rizalitom, ktorý je zakončeným trojhranným frontónom. Fasády sú členené rámami s nárožnou pásovou rushicou. Budova je postavená z kameňa, ale klenby vrátane suterénu sú z tehál. Celý objekt je podpivničený. Vchod do kaštieľa je iba jeden, a to zo západnej strany z vyvýšenej plošiny, na ktoré vedie z dvora široké kamenné schodište. V kaštieli bolo šesť obývacích miestností a jedna veľká hala.

Kaštieľ viackrát menil majiteľov a v 2. polovici 20. storočia slúžil občanom aj ako škola, knižnica, alebo kino.

Zdroj: obec Rožkovany

Foto: Jozef Kotulič, donapettit, wikipedia