Kaštieľ „Ringov“ Pečovská Nová Ves

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Ringov kaštieľ sa nachádza smerom na Ľutinu po ľavej strane, v severozápadnej časti obce, kaštieľ je obstavaný rodinnými domami, prístup je možný zo západu a východu obecnými komunikáciami.

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z r.1319 (Wyfalu), a do roku 1322 bola kráľovským majetkom, potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Hrad a územné panstvo získali r. 1556 Péčiovci, za svoje sídlo si však nezvolili starý a poškodený hrad známy ako Ujvár, ale rozhodli postaviť si pohodlnejšie sídlo v nižšej polohe, ktoré bolo pritom zabezpečené ako nížinný hrad. Opevnené šľachtické sídlo bolo vybudované na ľavobrežnej terase Torysy (361 m n. m.), kde sa terén zvažuje na juh k doline Torysy a na západ k doline rieky Ľutinky. Ide o pomerne výrazne miesto v rámci údolia s dobrým výhľadom na veľkú časť toryskej doliny, ktorou zároveň viedla významná krajinská cesta. Objekt s prevažne sídelnou funkciou bol teda umiestnený vhodne. Predpokladá sa, že kaštieľ mal do istej miery chrániť neďaleký Hanigovský hrad, preto na ňom zriadili aj strieľne. A kaštiele so strieľňami, to bolo na Slovensku skutočne ojedinelé. Objekt neskôr známy ako „Ringov kaštieľ“ vznikol najskôr v rokoch 1556-63. V donačnej listine z r.1556 ani jej potvrdeniach sa nespomína, čiže predtým neexistoval a je veľmi málo pravdepodobné, žeby objekt vybudovali predchádzajúci majitelia obce (rod Tarczay), keďže by sa takáto významná kamenná stavba určite spomínala v donačnej listine. Na drevenom tráme stropu kaštieľa sa zachoval nápis s dátumom 20. 6. 1649. O výstavbe v druhej polovici 16. stor. svedčia taktiež architektonické detaily – oblá profilácia väčšiny ostení otvorov kaštieľa, ktoré sú typické pre prechod z gotiky do renesancie.
Šľachtické sídlo predstavovalo kompaktný objekt, kde do nepravidelného pôdorysu bola včlenená vysoká hranolová veža ako aj obytný palác s menším traktom pri severovýchodnom nároží. Ten však mal väčšinu stien nie z kameňa ako zvyšok stavby, ale len z drevených trámov. V hrubých múroch objektu bolo viac strieľni než okenných otvorov a ešte menej vstupov. Do objektu sa vstupovalo z juhu a niekedy snáď aj zo západu. Na západnej a južnej fasáde boli približne po štyri okná s profilovaným renesančným ostením, severná mala len dve a východná fasáda žiadne okná. Na fasádach jednoznačne prevažovali rôzne typy strieľni, dokopy až 27 (štrbinové, kľúčové, nohavicové). Situované boli prevažne vo vrchných podlažiach a strategicky usporiadané a nasmerované tak, aby bola obrana zabezpečená čo najefektívnejšie. Až do dnešných čias sa zachovala mohutná nárožná veža, kde spomínané priestory na streľbu možno vidieť. V jednotlivých miestnostiach sa zachovali kamenné renesančné dvere, renesančné štukové obrazce na klenbách a barokový krb. Od 19. storočia už kaštieľ nebol zrejme reprezentačným sídlom Péčiovcov, tí objekt asi len prenajímali alebo využívali na iné (napr. hospodárske) účely.

Zaujímavosťou tohto kaštieľa je fakt, že ide o stavbu írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Hodnotné sú nielen ranorenesančné detaily, ale najmä stavba ako celok, keďže je veľmi ojedinelým typom u nás. Analogicky najbližšími objektmi sú kaštiele v Šimonovanoch, či zaniknutých Parížoviach. Pôvodným plánom bolo, že táto budova bude mať charakter nížinného hradu, preto bola obohnaná vodnou priekopou. No dá sa povedať, že je to kombinácia hradu a kaštieľa.

Zdroj/foto: obec Pečovská Nová Ves