Kaštieľ „Ringov“ Pečovská Nová Ves

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

„Ringov kaštieľ“ (podľa jedného z posledných vlastníkov) alebo ľudovo „Burdeľ“ (keďže pôsobil ako hrad) sa nachádza smerom na Ľutinu po ľavej strane, v severozápadnej časti obce. Kaštieľ je obstavaný rodinnými domami, prístup je možný zo západu a východu obecnými komunikáciami.

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z roku 1319 (Wyfalu). Táto historicky významná obec bola už v stredoveku sídlom šľachticov, no až začiatkom novoveku sa stala strediskom panstva, čo spôsobilo potrebu výstavby zemepanského sídla. Do roku 1322 bola kráľovským majetkom, potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi dostali ďalšie rody, ktoré obývali kaštiele a kúrie v obci, či už je to rod Péchy, Mariássy, alebo Bornemisza. A vďaka ním je Pečovská Nová Ves nesmierne bohatá na pamiatky a historické objekty. Okrem barokového kostola, klasicistickej synagógy či kaplnky sa tu zachovalo vyše 10 kaštieľov a kúrií, čomu môžu na Slovensku konkurovať len obce Liptovský Ján alebo Brezovica. Taká koncentrácia pamiatok je na vidiecke pomery unikátna

V roku 1556 získal rod Péchy spomínaný hrad a územné panstvo, ktorý si za svoje sídlo však nezvolil starý a poškodený hrad známy ako Ujvár, ale rozhodli sa postaviť si pohodlnejšie sídlo v nižšej polohe, ktoré bolo pritom zabezpečené ako nížinný hrad.

Opevnené šľachtické sídlo bolo vybudované na ľavobrežnej terase Torysy (361 m n. m.), kde sa terén zvažuje na juh k doline Torysy a na západ k doline rieky Ľutinky. Ide o pomerne výrazne miesto v rámci údolia s dobrým výhľadom na veľkú časť toryskej doliny, ktorou zároveň viedla významná krajinská cesta.
Objekt s prevažne sídelnou funkciou bol teda umiestnený vhodne. Predpokladá sa, že kaštieľ mal do istej miery chrániť neďaleký Hanigovský hrad, preto na ňom zriadili aj strieľne. A kaštiele so strieľňami, to bolo na Slovensku skutočne ojedinelé. Objekt neskôr známy ako „Ringov kaštieľ“, vznikol najskôr v rokoch 1556-63. V donačnej listine z roku 1556 ani jej potvrdeniach sa nespomína, čiže predtým neexistoval. Je veľmi málo pravdepodobné, žeby objekt vybudovali predchádzajúci majitelia obce (rod Tarczay), keďže by sa takáto významná kamenná stavba určite spomínala v donačnej listine. Na drevenom tráme stropu kaštieľa sa zachoval nápis s dátumom 20. 6. 1649. O výstavbe v druhej polovici 16. storočia svedčia taktiež architektonické detaily – oblá profilácia väčšiny ostení otvorov kaštieľa, ktoré sú typické pre prechod z gotiky do renesancie.
Šľachtické sídlo predstavovalo kompaktný objekt, kde do nepravidelného pôdorysu bola včlenená vysoká hranolová veža ako aj obytný palác s menším traktom pri severovýchodnom nároží. Ten však mal väčšinu stien nie z kameňa ako zvyšok stavby, ale len z drevených trámov. V hrubých múroch objektu bolo viac strieľni než okenných otvorov a ešte menej vstupov. Do objektu sa vstupovalo z juhu a niekedy možno aj zo západu. Na západnej a južnej fasáde boli približne po štyri okná s profilovaným renesančným ostením, severná mala len dve a východná fasáda žiadne okná. Na fasádach jednoznačne prevažovali rôzne typy strieľni, dokopy až 27 (štrbinové, kľúčové, nohavicové). Situované boli prevažne vo vrchných podlažiach a strategicky usporiadané a nasmerované tak, aby bola obrana zabezpečená čo najefektívnejšie. Až do dnešných čias sa zachovala mohutná nárožná veža, kde spomínané priestory na streľbu možno vidieť. V jednotlivých miestnostiach sa zachovali kamenné renesančné dvere, renesančné štukové obrazce na klenbách a barokový krb. Od 19. storočia už kaštieľ nebol zrejme reprezentačným sídlom rodu Péchy a objekt asi len prenajímali alebo využívali na iné (napr. hospodárske) účely.

Zaujímavosťou tohto kaštieľa je fakt, že ide o stavbu írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Hodnotné sú nielen ranorenesančné detaily, ale najmä stavba ako celok, keďže je veľmi ojedinelým typom u nás. Analogicky najbližšími objektmi sú kaštiele v Šimonovanoch, či zaniknutých Parížovciach. Pôvodným plánom bolo, že táto budova bude mať charakter nížinného hradu, preto bola obohnaná vodnou priekopou. No dá sa povedať, že je to kombinácia hradu a kaštieľa. V tesnej blízkosti kaštieľa sa ešte zachovali (na vidiecke pomery ojedinele stavby) – menšie historické domy v radovej zástavbe, pochádzajúce najskôr z 19. storočia, ktoré slúžili pravdepodobne ako obydlia služobníctva. Ringov kaštieľ, aj keď je pomerne malo známou pamiatkou, ma nielen regionálny, ale aj celoslovensky význam.

Zdroj/foto: obec Pečovská Nová Ves, (Pečovská Nová Ves – potulky dejinami)