Kaštieľ Kurima

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
Tel: 054 73 911 31 kl. 3
Mobil: 0918 587 898
E-mail: oukurima@stonline.sk
E-mail: ou@kurima.eu

Kaštieľ stojí pri hlavnej ceste v strede obce Kurima.

Klasicistický kaštieľ pochádza zo začiatku 19. storočia. Slúžil ako letné sídlo grófskeho rodu Szirmayovcov, ktorému patrilo Makovického panstvo a hrad Zborov. Od 17. storočia boli vlastníkmi makovického panstva, v rámci ktorého bola Kurima významným sídlom rozvinutým do zemepanského mestečka. V centrálnej sále kaštieľa boli na strope ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia viditeľné nástenné maľby zobrazujúce portréty bývalých šľachticov. Zatreli ich počas úpravy v roku 1947, kedy sa kaštieľ stal sídlom meštianskej školy, neskôr základnej školy. Rozsiahla obnova kaštieľa sa uskutočnila v osemdesiatych rokoch 20. storočia.