Kaštieľ „Dolný“ Raslavice

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obec Raslavice
Hlavná 154 /30
086 41 Raslavice
Tel.: 00421-(0)-54-488 2098
Starosta: +421-(0)-915 546 655
E-mail: info@raslavice.sk

Dolný kaštieľ nájdete na križovatke ciest, ktoré smerujú do obci Lopuchov a Abrahamovce, po pravej strane. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve, rešpektujte preto ich súkromie.

V období stredoveku patrila obec Raslavice k stredne veľkým sídlam a bola majetkom rôznych šľachtických rodov. Väčšina obyvateľstva sa živila poľnohospodárstvom, z ktorých len asi jedna tretina gazdovala na svojom. Ostatní pracovali na pánskych veľkostatkoch ako sluhovia – komenciaši. O tom, koľko majiteľov sa vystriedalo na veľkostatkoch, nie sú záznamy, no ich majetky boli rozdelené na tri časti. Prvá časť bola rozpredaná občanom okolo roku 1900. Do tohto veľkostatku patril horný kaštieľ ( v súčasnosti kláštor sv. Jozefa). Ďalší majetok vlastnila rodina Bertotiho a tretiu najväčšiu časť vlastnila z pokolenia na pokolenie rodina Hedryho. Na ich veľkostatku bol v klasicistickom slohu postavený v polovici 19. storočia terajší dolný kaštieľ. Zdedila ho Hedryho dcéra, ktorá sa vydala za veľkostatkára Hoľana. Ten sa po niekoľkých rokoch zastrelil z neznámej príčiny. Manželka ostala s dvoma synmi, veľkostatok viedla sama, avšak skúsenosti v tom nemala, preto svoj majetok predala. Posledným majiteľom kaštieľa bol Maďar Czehy so synom. Tí sa však neznášali, a pri nejakom nedorozumení sa otec zastrelil. Mladý Czehy dal za l. československej republiky kaštieľ a ostatné budovy opraviť. Ale vtedy sluhovia mali už väčšie práva a požiadavky, hospodáriť bolo ťažko, preto niečo z majetku bolo rozparcelované a zvyšok rozpredaný. V súčasnej dobe je kaštieľ v súkromnom vlastníctve.

Zdroj /foto: obec Raslavice, MAS Sekčov-Topľa