Kaštieľ Kuková

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obec Kuková
Kuková č. 74
086 44
Email: lukacovaoukukova@gmail.com

Kaštieľ je v súkromných rukách. Stojí v strede obce, pri kostole.

V obci Kuková je pozoruhodný rokokovo-klasicistický kaštieľ, postavený v rokoch 1770 – 1780, s neskoršími prístavbami. Patril rodine Bánovcov, ktorá žila v Kukovej od 16. storočia až do roku 1945. Vlastnila skoro polovicu chotára obce, liehovar a kaštieľ v ktorom rodina bývala.

Ide o jednopodlažnú trojkrídlovú budovu, na južnej strane s čestným dvorom, do ktorého sa otvára portikus s kanelovanými stopami. Severná fasáda má vystupujúci trojosový rizalit a je členená pilastrami. Nad oknami prehýbané nadokenné rímsy, pod ktorými je plastická mušľa. V hlavnej sieni je klenba s bohatým štukovým dekorom. Objekt má nad hlavným krídlom manzardovú strechu a nad bočnými krídlami valbovú strechu. Ku kaštieľu patrili hospodárske budovy – sýpky.

Obec v rámci reštitúcie odovzdala kaštieľ priamemu potomkovi posledného majiteľa, ktorý bol aj majiteľom rozsiahlych území v katastri Kukovej aj v jej širšom okolí, a to Pavlovi Banovi. Ten zo svojho kaštieľa definitívne odišiel v roku 1945. Spolu so svojím otcom Arpádom je pochovaný v areáli evanjelického kostola v Kukovej.

Zdroj/foto: obec Kukova, Jozef Kotulič