Kaštieľ Giraltovce

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Mestský úrad Giraltovce
Dukelská 75/77
087 01 Giraltovce
Kontakt:
Tel.:+421 54  732 24 47
E-mail: sekretariat@giraltovce.sk
E-mail: msugiraltovce@stonline.sk

Kaštieľ sa nachádza v strede mesta, tesne vedľa evanjelického kostola.

Giraltovce pravdepodobne vznikli začiatkom 15. storočia. Pomerne veľa obyvateľov obce sa zapojilo do protihabsburského stavovského povstania a boli poddanými Františka Rákocziho. Ten im sľuboval rôzne výhody, preto sa mnohí nechali zlákať do jeho vojska. Po porážke povstania Františka Rákocziho v roku 1708 pri Trenčíne, došlo k čiastočnému vyľudneniu obce.

V 18. storočí tu spravovali svoje majetky Krasnecovci, Podhorányiovci a Szirmayiovci. V tomto období bola v obci založená manufaktúra na výrobu fajansy a tehelňa na výrobu tehliarskych výrobkov.

Neskoro barokový kaštieľ je z 18. storočia. Postavila ho rodina Šemšeiovcov. Jednopodlažná bloková stavba s asymetrickým osovým usporiadaním na hlavnom priečelí má nad vchodom do budovy a nad niektorými oknami klenby. Kaštieľ má manzardovú strechu. Jeho zariadenie s okolitým parkom už veľa rokov slúži pre potreby zdravotníctva. V miestnostiach sú valené klenby s lunetami, pruské a zrkadlové klenby.

Zdroj/foto: mesto Giraltovce