Kaštieľ „Bornemisza“ Pečovská Nová Ves

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve a nachádza sa blízko hlavnej cesty, na Kostolnej ulici.

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z r.1319 (Wyfalu), a do roku 1322 bola kráľovským majetkom, potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi podľa jeho slov dostali ďalšie rody, ktoré obývali kúrie v obci. „Či už je to rod Mariássyovcov, alebo Bornemiszovcov. Žiaľ, pohnuté osudy 20. storočia prispeli k tomu, že potomkovia boli v mnohých prípadoch nútení odísť z Pečovskej Novej Vsi. Pôvodne barokový kaštieľ z polovice 18. storočia je prízemná bloková stavba, hlavné priečelie má ústredný vstupný portál so štukovým ornamentom. Strecha pôvodne manzardová, je dnes sedlová. Začiatkom 20. storočia kaštieľ prestavali v secesnom štýle. Areál kaštieľa tvoril udržiavaný park s krásnymi drevinami. Posledným vlastníkom kaštieľa bol Štefan Bornemisz, ktorý sa narodil 24.11.1917 v Budapešti, zomrel 15.11. 2006 v Pečovskej Novej Vsi. Bol synom kráľovského komorníka Istvana Bornemiszu. Po rozpade monarchie jeho rodina žila v Pečovskej Novej Vsi, kde vlastnila tri kaštiele a hospodárila na svojom rozsiahlom panstve. Otec Štefana bol odvlečeny do ZSSR do gulagu, odkiaľ sa už nevrátil. Štefan vyštudoval právoa miloval jazdectvo. V roku 1955 založil v Poprade jazdecký oddiel, s ktorým participovali na viacerých filmoch slovenskej ako aj zahraničnej provincie. ako napr.Jánošík, Vivat Beňovský. Po roku 1989 sa venoval charite a za svoje služby bol dňa 20.januára 1995 vysvätený za rytiera Maltészkeho radu, ako prvý občan Slovenska. Štefan Bornemisza bol človek majúci v sebe umelecké sklony či už to boli literárne, sochárske, maliarske, ale aj rezbárske .

Zdroj/ foto obec Pečovská Nová Ves