Hrádok Bodoň

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Abranovce
Abranovce 25, 082 52

Kontakt:
Tel.: +421 51 77 983 34
Mobil: +421 940 655 466
E-mail: obecabranovce@gmail.com

Ako sa dostať na hrad: k hrádku sa dostanete po chodníku značenom žltou turistickou značkou z obce Zlata Bana. Odbočte vpravo lesnou cestou na vrch Makovica a odtiaľ ďalej k skalnému bralu, na ktorom stál hrad. Chodník pokračuje do obce Abranovce a dá sa využiť aj opačná cesta.
Najkrajšia a najrýchlejšia cesta vhodná hlavne pre cyklistov je Rácovou dolinou po lesnej asfaltke až do sedla Heteť, v ktorom sa táto cesta končí a pripája na žltú značku. Odbočíte doľava, smerom na Pusté pole (Zlatá Baňa). Po krátkom stúpaní sa dostanete na plošinu, ktorej dominuje obrovské skalné bralo.

Dĺžka trasy: 12,7 km odhadom 3:30 hod.

Náročnosť:  Vzhľadom na vzdialenosť považujeme trasu za mierne náročnú, predsa vhodnú pre každú vekovú skupinu. Dbajte na pozornosť počas cesty, hlavne na úzkej prístupovej cestičke, ktorá podhradie obopína.

Hrad je postavený na výraznej skalnej vyvýšenine okrúhleho tvaru v nadmorskej výške 855,2 m. Má niekoľko názvov – okrúhly tvar skaly dal hradu názov aj: Kerekku (Okrúhla skala) v stredoveku. Slovanské obyvateľstvo blízkeho okolia ho pre zvláštny tvar, keď z diaľky vyčnieva nad horizont ako makovička pomenovalo Makovica. Tretím názvom je Bodoň podľa jeho zakladateľa – šľachtica Buduna z Ploského. Podľa zachovalých listín sa tu ukrývali jeho rodinní príslušníci (manželka a deti) počas tatárskych vpádov koncom 13. a zač. 14. storočia. Osídlenie v stredoveku nebolo dlhodobé, avšak záchranný archeologický výskum odkryl niekoľko stavieb, a to hlavne základy hlavnej veže. Táto veža spolu s viditeľnými valmi bývalých hradieb sú najviditeľnejšími pozostatkami hrádku.
Hrádok Bodoň je svojou nadmorskou výškou jedným z najvyššie položených stredovekých hradov na Slovensku. Zaberá takmer celú vrcholovú plošinu s rozmermi 52×50 m. Výška skalných stien je až 20 metrov.
Vysoké skalné steny hlavne na východe rovnako na južnej strane slúžia ako cvičné steny pre skalolezcov.
Hrad Bodoň je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Foto: Ing. Jozef Kotulič