Hrad Medzianky

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad
Medzianky 86
094 31 Hanušovce nad Topľou
Kontakt: 057/ 445 23 29

Ako sa dostať na hrad: na hrádok Medzianky sa dostanete:

1. z obce Medzianky, popri Obecnom úrade sa vydajte až na koniec obce. Cesta k hradu – hrádku vedie kľukatou cestou nad obec, kde na menšej vyvýšenine nájdete hrádok.

Dĺžka trasy: približne 1 km, výstup sa dá zvládnuť za 20 minút.

Náročnosť: mierne stúpanie. Pre nenáročných turistov.

2. zo strany Hanušoviec nad Topľou – asfaltovou cestou na koniec mesta, potom cez lúku, cez les k tabuli o Medzianských skalkách so 4. stupňom ochrany. V tesnej blízkosti je Hrádok.

Dĺžka trasy:  približne 4 km, menším stúpaním je trasa nenáročná, výstup sa dá zvládnuť do 60 minút.

Náročnosť: mierne stúpanie. Pre nenáročných turistov.

Strážny hrad Medzianky sa týči vo výške (382 m n. m.) asi 1 kilometer severovýchodne od rovnomennej obce, na vyvýšenom skalnom výbežku. Prvá písomná správa o Medziankach je z roku 1248. V období feudalizmu patrila obec pod panstvo Šarišského hradu. V minulosti slúžil hrad ako strážny hrad – jedným z dôvodov bol aj úžasný výhľad na susedné hrady Kapušany a Šariš, Slanské vrchy či Hanušovce nad Topľou. Aj preto sa Medziansky hrádok výborne uplatnil v signálnom systéme. Strážil dôležitý komunikačný spoj zo Zemplína do Šariša.
Hrádok postavili pravdepodobne rytieri johaniti, ktorí mali v neďalekých Hanušovciach nad Topľou svoj kláštor. Najväčší rozkvet hradu a života v Medziankach spadá do poslednej tretiny 13. storočia. Roku 1332 sa už spomína nový zemepán a majiteľ hradu Demeter z rodu Abovcov. Od 15. storočia sa správy o hrade postupne strácajú. Ešte v polovici 15. storočia zrejme opustený objekt využili bratrícke vojská pod velením Jána Talafúza. No nedostatok miesta ich prinútil hrad opustiť v roku 1460 a pravdepodobne vybudovali pevnosť nazývanú „Zadná hura“, nad dnešným Chmeľovom. Zaniknutie hradu majú na svedomí pravdepodobne vnútropolitické boje. Poloha hradu však bola strategicky veľmi výhodná. Dovoľoval účinne kontrolovať cestu vedúcu pod ním na západ do Prešovskej kotliny, ako aj hlavnú komunikáciu údolím Tople na Bardejov a cez Karpaty do Poľska. Navyše vizuálne spojenie s neďalekými Kapušanmi a hradom Šariš umožňovalo vzájomnú signalizáciu a v dôsledku toho je pravdepodobné začlenenie hradu do systému obrany stredovekého uhorského štátu. O vynikajúcom situovaní hradu okrem iného svedčí aj využitie polohy na vojenskú pozorovateľňu ešte na sklonku druhej svetovej vojny. Hrad bol jednodielneho obdĺžnikového pôdorysu (36 x 13 – 15 m) a rámovala ho mocná hradba hrubá 2 až 2,7 m. Integrálnou časťou hradu bola hranolová veža (8,5 x 8 m). Na nádvorí bola do skaly vyhĺbená 6 m hlboká cisterna. Do fortifikačného systému patrí aj valové opevnenie a priekopa. V súčasnosti je časť hrádku konzervovaná.

Foto: Obec Medzianky, Ing. Jozef Kotulič