Hrad Brezovička – zaniknutý

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obec Brezovička
Obecný úrad Brezovička 8
082 74

Tel:+421 51 459 12 35
Mail: obec@brezovicka.sk, ocubrezovicka@gmail.com

Ako sa dostať k miestu: V obci Brezovička smerujte ku kostolu, kde môžete zaparkovať auto a vydajte sa cestou vľavo, potom rovnou poľnou cestou smerom k lesu. Asi v polovici poľnej cesty odbočte vľavo a pokračujeme stúpaním hore. Míňať by ste mali kríž a nakoniec vstup do lesa. Lesná cesta sa stáča a obchádza zalesnený kopček. Hrad je kúsok od lesnej cesty, výrazná hradná priekopa je znakom, že ste na mieste.

Odhadovaný dĺžka a čas: 1 hod. a 30 minút s prevýšením vyše 300 metrov.

Hrad Brezovička – Hamborek sa nachádza na východnom okraji Levočských vrchov, na vrchole hrebeňa Zámčisko – Várhegy (kóta 806) vybiehajuceho z dlhého chrbta na sever, asi 2 km smerom na juhozápad od obce Brezovička.

Obec Brezovička založili na zákupnom práve v polovici 13. storočia. V roku 1307 tu Berzeviczyovci postavili nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor – hrad. Obec patrila panstvu Torysa a v roku 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov). Kokoš zabil šľachtica Teodora, syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu je v roku 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za „dušspasenie“ zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov bol aj kartuziánsky kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek).

S touto skutočnosťou je spojená prvá písomná zmienka o obci a to z roku 1320.

No hrad sa spomína oveľa skôr. Hamborek bol pôvodný názov obce do roku 1948 a bol odvodený od nemeckého „ham“ – výbežok a „burg“ – hrad, teda v preklade „Hrad na výbežku“. Hrad Brezovička sa v historických prameňoch spomína len dvakrát a to v roku 1316 a 1329. Jeho vznik možno datovať okolo roku 1300 a zánik asi začiatkom druhej polovice 15. storočia.

Zrúcaniny stredovekého hrad z 13.-14. storočia sa nachádzajú v nadmorskej výške 775 m. V 15. storočí bol hrádok v rukách bratríkov a v roku 1458 sa ho zmocnil Šebastian z Rozhanoviec. Hrad zanikol pravdepodobne v 2. polovici 15. storočia.

Hrádok mal oválno-eliptický pôdorys. V južnej časti stála veža, po ktorej je dnes viditeľný kráter s priemerom 5,4 m. Okrúhla murovaná obranná veža s priemerom asi 5 – 6 metrov, bola z južnej strany chránená valom s dvoma priekopami širokými 14-18 m a hlbokými 2,2-3,5 m. Z vežou sa predpokladá, že mohol nachádzať ďalší objekt – hradný palác.
Dnes môžete vidieť jadro hradu Brezovička – Hamborek na vrchole kopca široké asi 7 metrov, s dĺžkou asi 40 metrov. Orientácia je sever – juh.

Priamo pred hradom sú ďalšie hradné priekopy a zalomené valy, ktoré chránili boky hradu. Kosákový znížený stupeň z vonkajšej strany koruny valu pravdepodobne uľahčoval priechod prístupovou komunikáciou, ktorá viedla cez prvú priekopu. Jeho násyp sa pripája ku svahu druhého valu.

Zdroj:treking.cz
Foto: treking.cz, Ing. Kotulič