Baroková kúria Brezovica

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Brezovica
Brezovica 59
082 74 Brezovica
Tel.: 051 / 45 915 54 , mobil: 0910 897 658
E-mail: oubrezovica@stonline.sk
GPS: 49°08’43.1″N 20°50’37.5″E
49.145314, 20.843761

Kúria je súčasný dom č. 75 na nároží hlavnej ulice s bočnou uličkou.

V bývalom mestečku, ktorého väčší rozvoj nastal predovšetkým od 15. storočia, bolo kedysi neuveriteľných 7 kúrií, renesančný kaštieľ zo 17. storočia a nachádzala sa tu aj synagóga. Dnes sa zachovali štyri kúrie, ktoré patria do zoznamu NKP.

Na západnom okraji rozšíreného námestia stojí nápadný prízemný objekt s vysokou strechou. Pôvodne stál objekt samostatne, zakomponovaný do voľného priestranstva so sadovníckou úpravou, preto pôsobí v súčasnej obecnej radovej zástavbe pomerne neštandardne. Kúria vznikla  zrejme na prelome 17. – 18. storočia a bola vybudovaná za neznámych okolností ako šľachtické sídlo, jednej, bližšie neidentifikovateľnej bočnej vetvy rodu Berzeviczy.

17. – 18. storočie dosvedčujú staršie typy klenieb v chodbe a strednej miestnosti severného traktu. Potvrdzujú to aj úzke klenbové polia a hrotitý archaický tvar valenej klenby rovnako kamenný portál suterénu, okno na východnej fasáde, pruské klenby miestností a množstvo remeselných detailov. Predpokladá sa, že v suteréne je viac pôvodných priestorov, o čom svedčí aj nika vo výseči klenby so zamurovaným otvorom so segmentovým záklenkom. Suterén je prístupný z južnej fasády a to kamenným profilovaným portálom. Ozdobnosť vstupu aj do obyčajných skladovacích priestorov svedčí o význame tejto kúrie.

Zdroj: Dominik Sabol (Renesančné kúrie v Brezovici)