Renesančný kaštieľ Záborské

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad
Záborské č. 39
082 53 Petrovany

Tel: 051/ 779 83 38
E-mail: obeczaborske@gmail.com

Pôvodne renesančný kaštieľ postavili v roku 1614. . Stojí v strede obce, na miernom návrší. Prestavali ho v barokovom slohu v roku 1741. Dalšie úpravy prebehli na začiatku 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova s dvoma nárožnými vežami a úplne barokizovanou fasádou, ktorá mala bohatú výzdobu. Fasáda je členená pilastrami a nadokennými okrídlenými frontónmi. Hlavice pilastrov majú štukovú ornamentiku v podobe palmiet a ovocia. Nad vežami je malý nadstavec s arkatúrou na spôsob renesančnej atiky. Miestnosti majú renesančné a valené klenby s podkasanými lunetami. V niektorých miestnostiach sú vyzdobené stropy a steny maľovanými rastlinnými motívmi. V jednej z miestností je krásna kachľová pec.7

Kaštieľ vlastnila rodina Zatureckých, ktorí  dali postaviť v ohrade kaštieľa kaplnku ku cti svätého Kríža. Po rode Zatureckých došlo k rozdeleniu zemianskeho majetku tak, že kaštieľ so záhradou kúpil istý advokát z Prešova, Dr. Kakusz Béla a pozemky v extraviláne odkúpili haršackí sedliaci a želiari. Dr. Kakusz predal kaštieľ so záhradou a hospodárskou budovou v roku 1919 občanovi obce Jurajovi Žulovi. Od roku 1976 vlastnilo kaštieľ Ministerstvo kultúry SR a slúžil ako depozitár Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Dnes je v rukách súkromných vlastníkov.