Kaštieľ Uzovce

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad
Uzovce 136
082 66 Uzovce
+421 51 45 21 715
info@uzovce.sk

Kaštieľ nájdete v strede obce, v bezprostrednej blízkosti kostola.

V druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia žil zeman Uz. Jeho synovi Jánovi v roku 1337 pripadla časť dedičných majetkov Tekulovcov, zemanov maďarského pôvodu. Ján a Jánovi synovia bývali v Uzovciach a maďarský názov dediny okolo roku 1370 používali v prídomku. Z obsahu listín je zrejmé, že dedina Uzovce existovala pred rokom 1370. Uzovce zostali vo vlastníctve zemanov Uzovcov, potomkov zemana Uza, aj v 15.-16. storočí. V dedina mali kúrie a pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia dali dedine postaviť kostol.

Prvé zmienky o kaštieli boli o kúrii. Predpokladané šľachtické sídlo z prelomu 16. a 17. storočia, vybudované na spôsob kaštieľa v renesančnom slohu, bolo neskôr v 18. a 19. storočí prebudované. O barokovej úprave pôvodného renesančného kaštieľa svedčia zachované barokové klenby v objekte, v jeho severozápadnej časti. Hlavná (južná) fasáda však svedčí o výraznej úprave na prelome 19. – 20. storočia v historizujúcom slohu. Kaštieľ je jednopodlažná budova  s nepravidelným obdĺžnikovým pôdorysom, do ktorého je začlenená trojpodlažná vstupná hranolová veža a dve nárožné dvojpodlažné veže valcového (východná veža), resp. hranoloveho tvaru (západná veža). V interiéri prízemia sa zachovali klenby od pôvodných cez zaklenutia z rôznych období prestavieb až po najmladšie rovné stropy. Najstaršia a najvzácnejšia klenba je zachovaná vo východnej valcovej veži, ktorú tvorí renesančná kupola s výsečami, hrebienkami a štukovou výzdobou (rozetou). Väčšina okenných a vstupných otvorov má dochované pôvodné záklenky segmentového tvaru so šikmými osteniami. Najviac ozdobných prvkov sa zachovalo na fasádach, predovšetkým na hlavnej, južnej. Fasáda je horizontálne členená profilovanými rímsami, pásovou rustikou, vertikálne nárožnou bosážou a pilastrami. Nad otvormi vysokej stredovej veže sú profilované frontóny so štukovou výzdobou a na vežiach majú otvory pod strechou zdobné šambrány s pilastrami a volútami. Objekt je podpivničený a to v celom rozsahu.

Kaštieľ vytvára zaujímavú ukážku prvkov historizujúceho slohu, použitých pri úprave starších kaštieľov na východnom Slovensku.

Zdroj: pamiatkynaslovensku.sk

Foto: obec Uzovce