Kaštieľ Ličartovce

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
Tel.: +421 51 793 17 23
E-mail: obec.licartovce@gmail.com

Kaštieľ je v rukách vlastníkov, preto rešpektujte ich súkromie. Nachádza sa v miernom kopci nad obcou, blízko pri železničnej zastávke.

Ličartovce patria k starobylým slovenským dedinám, jestvujúcim pred 9. – 11. storočím.

Dominantou obce bol a je historizujúca stavba – kaštieľ, ktorá vznikla prestavbou a rozšírením pôvodnej stavby vystavanej tunajšími zemepánmi, s barokovo-klasicistickou fasádou, s reliéfom dvojerbu a letopočtom 1736. Podľa inventára uhorskej komory z roku 1699 bol Ličartovský kaštieľ postavený na vŕšku. Pričom jeho dve veže smerujúce na sever boli dvojpodlažné, zaklenuté a na každom poschodí bola jedna izba. Vo veži orientovanej na východ sa v izbe na prvom poschodí nachádzala jednoduchá hlinená pec, okná mali drevené rámy vyplnené sklom. V západnej časti sa nachádzala štvrtá veža, ktorej horná strecha, a teda aj klenba horného poschodia bola poškodená. Nachádzala sa tu aj stredne veľká pec, tri okná, ktoré boli z vonkajšej časti, opatrené kovovou mrežou. Piata veža bola orientovaná na západ.
S kaštieľom boli pravdepodobne spojené aj ďalšie murované dvojpodlažné budovy, v ktorých sa nachádzala kaplnka, kuchyňa, dom mlynára a stajne pre kone. V okolí kaštieľa bola rozľahlá ohradená ovocná záhrada uprostred so sušiarňou sliviek. Pri východe z kaštieľa bolo 50 včelých úľov. V kaštieli býval aj remeselník pracujúci s drevom a nachádzali sa tu aj drevené majerské budovy. V 18. storočí majetok skonfiškoval František II. Rákoci a napokon sa dostala do vlastníctva Juliana Medňanská, vdovy po generálovi de Renand.

Pri kaštieli bol prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z prvej polovice 19. storočia, ktorý bol už upravovaný. V jeho sparkovanom dvore nájdete umiestnenú nevšednú plastiku Vesny. Je to vzácny umelecký predmet, neoklasicistická secesná socha z Zürichu.

Počas 2. sv. vojny v roku 1944 bol v kaštieli ubytovaný nemecký generálny štáb. Hneď po ukončení vojny sa prikročilo k parcelácii veľkostatkov. Jeho posledným vlastníkom bol Dr. Dezider Piller. Les a kaštieľ neskôr preberá štát, ornú pôdu o výmere 240 ha dostávajú jednak deputátnici a jednak maloroľníci.
Kaštieľ nato bol opravený a zriadila sa v ňom ozdravovňa a neskôr nemocnica. V roku 1954 sa využívalo ako psychiatrické oddelenie pre mužov, neskôr pre ženy. V sedemdesiatych rokoch kapacita kaštieľa nepostačovala, preto v priebehu dvoch rokov bol postavený nový pavilón. Neskôr nemocnicu presťahovali do nových priestorov v Prešove. Okolitý park čiastočne zničila stavba nového domova sociálnych služieb, v tesnej blízkosti kaštieľa. Je v rukách súkromného vlastníka.

Zdroj/foto: obec Ličartovce, Čierne diery