Kaštieľ Hámoš Demjata

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obec Demjata 
Demjata č 129 
082 13 Tulčík 
Tel. č.: 051 / 778 98 13 
E-mail:  obec@obecdemjata.sk

Kaštieľ nájdete v smere do obce Veľký Slivník, keď prejdete železničnú trať po ľavej strane.

Najstaršia správa o obci Demjata pochádza z roku 1332, kedy sa spomína, že v miestnom kostole pôsobil farár Matej. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa vyskytuje Demjata pod názvom Demethe. Je to maďarizovaný názov pôvodného slovenského názvu prameniacom v slovenskom osobnom mene. V polovici 15. storočia bola obec rozdelená na Nižnú a Vyšnú Demjatu. V západnej časti tvorí urbanistickú aj architektonickú dominantu kaštieľ „Hámoš“ s priľahlým parkom.

Bol postavený v druhej polovici 16. storočia ako renesančný kaštieľ nazvaný „Hámoš“ alebo Ámosov kaštieľ, podľa posledných vlastníkov. Pôvodne renesančná stavba, neskôr v roku 1764 barokovo prestavaná. Ide o dvojpodlažnú štvorkrídlovú stavbu s pôdorysom v tvare obdĺžnika, vytvárajúcu vnútorný átriový dvor. Fasády mali pôvodne kamenné profilované okenné ostenia (niekoľko zachovaných je na západnej fasáde). Na hlavnej (východnej) fasáde je centrálne situované schodisko s barokovým portálom, po stranách s predstavanými stĺpmi a bohatým volútovým štítom. Nad portálom je barokové okno. Po stranách čelnej fasády, na pôvodných renesančných krákorcoch, sú nové historizujúce arkiere. Priečelie je ukončené horizontálnym radom strelných otvorov a korunnou rímsou.

Kaštieľ mal pôvodne štítkovú atiku z polkruhových štítkov, ktoré sa zachovali na severnej strane dvorovej fasády. Dvor mal pôvodne otvorenú arkádu, ktorá je zamurovaná. Na juhozápadnom rohu kaštieľa je situovaná štvorhranná trojpodlažná veža. V interiéri objektu sú na prízemí renesančné klenby a v druhom nadzemnom podlaží pruské klenby. Pri kaštieli bol koncom 19. storočia založený prírodno-krajinársky park pravdepodobne na staršej dispozícii.

V súčasnosti je z pôvodnej parkovej dispozície zachované len torzo. Celá západná časť parkového areálu bola v posledných rokoch rozparcelovaná a rodinné domy sa dostali až ku kaštieľu, čo výrazné porušilo jeho kompozičnú vyváženosť. V južnej okrasnej časti parku bolo zradené trávnaté ihrisko. Z pôvodných drvín sú sadovnícky a dendrologický hodnotné: lipa veľkolistá, buk lesný červenolistý, pagaštan konský, jaseň štíhly a stromovitá čremcha strapcovitá. Aj keď je pôvodná dispozícia parku zmenšená a kompozične porušená, stále je tu pozemná rezerva na obnovu zaniknutej okrasnej časti a možnosť obnovy parku ako dokladu dobového vývoja záhradného umenia v tomto regióne.

Zdroj/foto: obec Demjata