Kaštieľ Nižná Šebastová

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Mestské informačné centrum v Prešove

Hlavná 67, 080 01 Prešov
Tel.: +421 (0) 51 3100 125
Tel.: +421 (0) 51 3100 126
Email: info@gopresov.sk

Kaštieľ nájdete na odbočke od štátnej cesty smer Bardejov, odbočíte doľava, cez most, znova doľava, uvidíte jeho hradby hneď z diaľky.

V miestnej časti Prešova Nižná Šebastová sa na miernej vyvýšenine, ľavostrannej terase potoka Šebastovník, zachoval ojedinelý komplex opevneného renesančného kaštieľa s parkom. Kaštieľ bol vybudovaný v priebehu 17. storočia ako renesančná poschodová stavba s atikou (zdobným múrom na streche). Predpokladá sa, že kaštieľ bol postavený na mieste staršieho šľachtického sídla, ktoré sa v obci spomína minimálne od roku 1533.  Kamennú alebo možno len drevenú rezidenciu si tu dali postaviť šľachtici zo Šebeša.

Odhaduje sa, že išlo buď o bočnú vetvu tohto rodu alebo o šľachtu pôvodne sídliacu na kamennom hrade nad blízkou obcou Podhradík, ktorá sa po dobytí hradu v roku 1528, alebo po jeho obsadení v roku 1537, presťahovala do pohodlnejšieho sídla. Renesančný kaštieľ bol postupne upravovaný, po výstavbe hlavného (obytného) objektu bolo zrejme ešte v 17. storočí budované opevnenie s prízemnými nárožnými polygonálnymi baštami a múrmi medzi nimi. Začiatkom 18. storočia boli upravené fasády hlavného objektu, ktorý bol rozšírený dostavbou v južnej časti, kde vzniklo kamenné exteriérové schodisko. Barokizovaný komplex bol do 20. storočia predmetom prevažne prác opravného charakteru a údržby. Počas 2. svetovej vojny bol objekt zrejme poškodený, no najväčšiu historickú ujmu mu uštedril rok 1966, kedy bola zničená architektonicky hodnotná hlavná vstupná brána do areálu. Vytvoril sa tak provizórny vstup do komplexu, ktorý zostal dodnes. Je smutné, že sa tak stalo len preto, že cez pôvodnú bránu neprešli väčšie nákladne autá. V roku 1979 bol v kaštieli urobený výťah a v roku 1985 opravená dlhodobo poškodená strecha. Nádherný objekt čaká na dlhšie plánovanú obnovu.

Ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park. V minulosti si vyslúžil názov „Pánska záhrada“, pretože sa v ňom premávali páni na kočoch.

Zdroj: Korzar, KPU

Foto: Wikipedia/Kotulič Jozef