Kaštieľ Nižná Šebastová

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Mestské informačné centrum v Prešove

Hlavná 67, 080 01 Prešov
Tel.: +421 (0) 51 3100 125
Tel.: +421 (0) 51 3100 126
Email: info@gopresov.sk

Kaštieľ nájdete na odbočke od štátnej cesty smer Bardejov, odbočite doľava, cez most, znova doľava, uvidíte jeho hradby hneď z diaľky.

V miestnej časti Prešova Nižná Šebastová sa na miernej vyvýšenine, ľavostrannej terase potoka Šebastovník, zachoval ojedinelý komplex opevneného renesančného kaštieľa s parkom. Kaštieľ bol vybudovaný v priebehu 17. storočia ako renesančná poschodová stavba s atikou (zdobným múrom na streche). Predpokladá sa, že kaštieľ bol postavený na mieste staršieho šľachtického sídla, ktoré sa v obci spomína minimálne od roku 1533.  Kamennú alebo možno len drevenú rezidenciu si tu dali postaviť šľachtici zo Šebeša.

Odhaduje sa, že išlo buď o bočnú vetvu tohto rodu alebo o šľachtu pôvodne sídliacu na kamennom hrade nad blízkou obcou Podhradík, ktorá sa po dobytí hradu v roku 1528, alebo po jeho obsadení v roku 1537, presťahovala do pohodlnejšieho sídla. Renesančný kaštieľ bol postupne upravovaný, po výstavbe hlavného (obytného) objektu bolo zrejme ešte v 17. storočí budované opevnenie s prízemnými nárožnými polygonálnymi baštami a múrmi medzi nimi. Začiatkom 18. storočia boli upravené fasády hlavného objektu, ktorý bol rozšírený dostavbou v južnej časti, kde vzniklo kamenné exteriérové schodisko. Barokizovaný komplex bol do 20. storočia predmetom prevažne prác opravného charakteru a charakteru údržby.  Počas 2. svetovej vojny bol objekt zrejme poškodený, no najväčšia historická sa udiala v roku 1966, kedy bola zničená architektonicky hodnotná hlavná vstupná brána do areálu a vytvorený provizórny vstup do komplexu, ktorý zostal dodnes. Je smutné, že sa tak stalo len preto, že cez pôvodnú bránu neprešli väčšie nákladne autá. V roku 1979 bol v kaštieli urobený výťah a v roku 1985 opravená dlhodobo poškodená strecha. Nádherný objekt čaká na dlhšie plánovanú obnovu.

Ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park. V minulosti si vyslúžil názov Pánska záhrada, pretože sa v ňom premávali páni na kočoch.

Zdroj: Korzar, KPU

Foto: Wikipedia/Kotulič Jozef