Kúrie Brezovica

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Brezovica
Brezovica 59
082 74 Brezovica
Tel.: 051 / 45 915 54,mobil: 0910 897 658
E-mailoubrezovica@stonline.sk

Baroková kúria je súčasný dom č. 75 na nároží hlavnej ulice s bočnou uličkou. Klasicistická kúria je pod popisným číslom 103 a ranorenesančná kúria pod číslom 164.

V bývalom mestečku, ktorého väčší rozvoj nastal predovšetkým od 15. storočia, stoja tri kúrie, ktoré patria do zoznamu NKP. V obci bolo kedysi neuveriteľných 7 kúrií, renesančný kaštieľ zo 17. storočia a nachádzala sa tu aj synagóga.

Na západnom okraji rozšíreného námestia stojí nápadný prízemný objekt s podozrivo vysokou strechou. Pôvodne stál objekt samostatne, zakomponovaný do voľného priestranstva so sadovníckou úpravou, preto pôsobí v súčasnej obecnej radovej zástavbe pomerne neštandardne. Ide o súčasný dom č. 75 na nároží hlavnej ulice s bočnou uličkou. Vznikol zrejme na prelome 17. – 18. storočia. Baroková kúria bola vybudovaná za neznámych okolností ako šľachtické sídlo, jednej, bližšie neidentifikovateľnej bočnej vetvy rodu Berzeviczy. 17 – 18. storočie dosvedčujú  staršie typy klenieb v chodbe a strednej miestnosti severného traktu. Potvrdzujú to aj úzke klenbové polia a hrotitý archaický tvar valenej klenby rovnako kamenný portál suterénu, okno na východnej fasáde, pruské klenby miestností a množstvo remeselných detailov. Predpokladá sa, že v suteréne je  viac pôvodných priestorov, o čom svedčí aj nika vo výseči klenby so zamurovaným otvorom so segmentovým záklenkom. Suterén je prístupný z južnej fasády a to kamenným profilovaným portálom. Ozdobnosť vstupu aj do obyčajných skladovacích priestorov svedčí o význame tejto kúrie.

Druhá kúria – datuje sa ako klasicistická kúria stojí v strede obce a bola postavená na základoch stavby sídla Berzecziovcov. Pôvodne bola kúria obdĺžnikového tvaru, neskôr bola pristavená oválna veža a začiatkom 19. storočia pristavali západnú časť. Na kúrii sa zachoval rodový erb. Prízemná stavba s nápadnou kruhovou nárožnou vežou bola v roku 2000 poškodená požiarom. V 50. rokoch 20. storočia bola kúria využívaná ako škola, boli tu tri triedy a jedáleň pre deti. V 80. rokoch kaštieľ slúžil ako knižnica a zároveň byt pre veterinára. Zo západného krídla sa stal v 90. rokoch obchod (potraviny). V posledných rokoch je časť kaštieľa využívaná ako sklad a tiež ju využívajú chovatelia holubov. ( neoverená informácia).

Ranorenesančná kúria bola postavená v 1.polovici 17.storočia, so zásahmi v 19. a 20.storočii. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením a vedie sa ako sýpka.

Momentálne sa tamojšie pamiatky nenachádzajú v práve najlepšom stave a čakajú na nutnú opravu.

Zdroj/foto: Wikipédia, obec Brezovica