Kaštieľ „Mariássy“ Pečovská Nová Ves

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Nachádza sa v západnej časti obce na ulici Kostolná 42. Aktuálne je na predaj.

Za takmer 500 rokov existencie obce Pečovská Nová Ves tu bolo postavených niekoľko kaštieľov a pánskych kúrii. Mnohé z nich boli zbúrané, ale v prostredí peknej zelene bočnej ulice ešte stojí prízemný barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia (posledný majiteľ Ján Mariássy). Je to jednopodlažná bloková stavba s manzardovou strechou. Na prízemí objektu je 7 miestností s barokovou štukovou výzdobou. Pod manzardovou strechou v podkroví sú 3 pôvodné manzardy. V suteréne sa pod celým objektom nachádzajú zachovalé klenbové pivnice. Ku kaštieľu patrí aj park o rozlohe 1,5 ha. Prírodno-krajinársky Mariášiho park s historickou zeleňou bol upravovaný v 70.rokoch 20.storočia

V obci boli aj ďalšie dva objekty, ktoré neskôr zanikli. Neskoro renesančný kaštieľ z prvej tretiny 17. storočia (posledný majiteľ Antal Péchy) bol postavený v záhrade pri kaplnke sv. Jána. Neskoro renesančný kaštieľ z prvej tretiny 17. storočia (posledná majiteľka manželka Ferenca Péchyho) stál neďaleko terajšej budovy obecného úradu. Obidva kaštiele boli poškodené delostrelectvom v roku 1919 a postupne zanikli.

Zdroj/foto: obec Pečovská Nová Ves /Jozef Kotulič