Za históriou našich predkov s mobilnou aplikáciou

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Región Šariš patrí medzi tie miesta, kde nájdete históriu pamiatok v lone prírody. Rozprestiera sa v severnej polovici východného Slovenska, ktorý tvoril v minulosti dôležitú územno-administratívnu jednotku. Strategická severná hranica s Poľskom a niekoľko významných obchodných ciest pretínajúcich celé územie Šariša sa podpísalo pod veľké množstvo kráľovských a šľachtických sídel obranného aj reprezentačného charakteru.

Oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) Región Šariš preto spustila nový projekt „Šarišská hradná cesta“ ešte v roku 2019 . Zmapovala vyše 80 jedinečných pamiatok. Zámerom bolo vyzdvihnúť krásy historických pamiatok akými sú hrady, kaštiele, kúrie, hradiská či mestské opevnenia.

„Všetky lokality si zaslúžia svoju pozornosť, nakoľko sú súčasťou našich dejín. Našim prvým krokom bolo vzájomné prepojenie jednotlivých objektov na internetovom portáli www.sarisskahradnacesta.sk. Aby bol projekt ešte bližšie k návštevníkom regiónu Šariš, postupne sme vydali tri sprievodné bedekre vybraných lokalít. Zároveň našim cieľom bolo a stále je zvýšiť návštevnosť a povedomie o pamiatkách, a tak udržať turistu v regióne čo najdlhšie,” uviedol Branislav Švorc, výkonný riaditeľ OOCR RŠ.

Už teraz si môžu návštevníci regiónu nájsť mnohé zaujímavé informácie v troch sprievodných bedekroch. Prvým je hradný bedeker, ktorý mapuje najbližšie hrady a hradné zrúcaniny pri meste Prešov, ako východiskovom bode do regiónu Šariš. Druhá publikácia je venovaná vybraným kaštieľom, kúriám a iným šľachtickým sídlam na území Šariša. Týchto objektov je v regióne viac ako šesťdesiat a každý z nich si zaslúži svoju patričnú pozornosť, pretože sú v niečom výnimočné. Od kaštieľov s tajnými chodbami, až po tie s ľadovňami či s mytologickými výjavmi. Tretí v poradí a zároveň najnovší bedeker je komplexným sprievodcom toho najlepšieho, čo Šarišská hradná cesta v okolí Prešova ponúka.

Tie sú dostupné nielen v informačných centrách ale aj vo vybraných historických pamiatkách. Prelistovať a nahliadnuť do nich je možné aj virtuálne na internetovom portáli hradnej cesty, prostredníctvom počítača alebo mobilu.

K týmto praktickým pomôckam pribudla aj mobilná aplikácia. Používatelia v nej nájdu fotografie pamiatok a lokalít, základné informácie o ich vývoji, histórii, súčasnom stave či potrebné kontakty. Jej súčasťou je aj mapa, pomocou ktorej sa môžu orientovať v teréne. Aplikácia je jednoduchá na ovládanie, ktorá po stiahnutí do telefónu funguje aj bez pripojenia na internet.

„Vďaka mobilnej aplikácie môže mať každý tematickú trasu Šarišská hradná cesta priamo vo svojom mobilnom telefóne. Zámerom mobilného sprievodcu je poskytnúť návštevníkovi užitočné a pútavé informácie o pamiatkach, ktoré sú často bez sprievodcovskej služby. Zároveň tak poskytuje inšpiráciu ako tráviť svoje voľné chvíle práve objavovaním regiónu Šariš,” dodala Katarína Bartková, pracovníčka OOCR RŠ.

Návod na inštaláciu:

Objavte s nami krásy hradov, kaštieľov, kúrií či mestských opevnení na území regiónu Šariš. Vo svojom telefóne alebo tablete spustíte PWA aplikáciu Šarišská hradná cesta z URL adresy app.sarisskahradnacesta.sk . Nainštalujte si aplikáciu s jednoduchým návodom do vášho zariadenia podľa pokynov vo videu. Aplikácia funguje aj off-line bez pripojenia na internet.

 

Tento projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.